Udizoo' Zikoi

Udizoo' Zikoi

Nung kivaa nopo uoton, komi' om sogu' nu toimoon dagai miampai pongukab o ginavo. Pootodo no pason nu doid email (kotiko doiti) kumaa doid dagai. Kotohuadan.

Kinoizonon do KLF:

Lot 1 & 2, Block A, New World Commercial Centre, Off Jalan Penampang, Donggongon, Penampang, Sabah, MALAYSIA.

Paatadan do suat KLF:
P. O. Box 420, 89507 Penampang, Sabah, MALAYSIA.

Numbul Telefon do KLF:

Tel: +60(88) 724852/ 724853
Fax: +60(88) 724851


View Larger Map